Privacy- en cookievoorwaarden

Praktijk Sawadi.

Anne Elisabeth Haentjens beschermd de privacy van cliënten

Algemeen


  Annie Haentjens zijnde Zaakvoerder / Praktijk Sawadi CommV is toegewijd aan het beschermen van jouw privacy, zijnde de gebruiker van deze website. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website: www.massages-en-counseling.be en alle communictie kanalen zoals e-mail, telefonisch en gelijkaardigs met Annie Haentjens /Praktijk Sawadi CommV met maatschappelijke zetel te Bazelstraat 272 9150 Kruibeke en ingeschreven bij de Kruispuntbank onder het nummer: BE 1001 248.648. Het betreft het verzamelen van persoonsgegevens en gebruik. Deze website maakt ook gebruik van cookies. Voordat je verder surft op deze website, zal eveneens gevraagd worden om de cookies te weigeren of te accepteren of voorkeuren instellen. Deze kunnen bij ieder bezoek altijd gewijzigd worden. Meer informatie over het gebruik van cookies, vindt je verder in dit Privacy en cookiebeleid en icoon links (ronde pijltjes) op deze website. Indien je als bezoeker gebruik maakt van deze website of aangegeven communicatie kanalen of indien je besluit zich te registreren via het contactformulier, verklaar je zich akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacy- coockie verklaring. Houdt er rekening mee dat deze website links bevat naar andere websites die mogelijk niet onderworpen zijn aan deze verklaring en waarvoor Annie Haentjens/Praktijk Sawadi CommV derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is. We geven aan wanneer je wordt doorverwezen naar een andere externe website en raden aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende website(s) te raadplegen!

  Er worden persoonsgegevens verzameld bij Praktijk Sawadi
  Het klikgedrag wordt gemeten in Kruibeke

  Het verzamelen van jouw Persoonsgegevens


  • Annie Haentjens: Zaakvoerder Praktijk Sawadi CommV , verzamelt via het contactformulier en mondelinge communicatie, persoonsgegevens, zoals je e-mail adres, naam, thuisadres of telefoonnummer. Deze worden verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw massage/behandeling/therapie/counseling/aankoop producten en op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy & cookie beleid.


  Klikgedrag en bezoekgegevens via cookies


  • De website: www.massages-en-counseling.be verzamelt via de statistiek tool van one.com informatie over jou voor verschillende doeleinden, inclusief:
   • Functioneel, Statistisch, Publiciteit
  • Je kan bij het eerste gebruik van deze website, instellen via het selectievakje of je wel of niet toestemming geeft voor al deze doeleinden en hierbij je instellingen opslaan
  • Je kan te allen tijden je toestemming intrekken of je instellingen wijzigen
  • Er is ook een link voorzien waarop je meer kan lezen over hoe exact de tool:
   • de cookies en andere technologieën worden gebruikt
   • hoelang de cookies worden opgeslagen
   • je de cookies kan verwijderen of afwijzen
   • hoe je contact kan opnemen bij eventuele vragen of informatie wenst over het verwerken van je persoongegevens via de gebruikte tool
  vrouw die uitlegt wat cookies zijn

  Wat zijn cookies?


  • Cookies zijn kleine tekstbestanden die in jouw browser worden opgeslagen door websites die je bezoekt. Ze bevatten meestal een website en een identificatiecode. Cookies helpen om jouw ervaring te verbeteren tijdens het browsen op onze website, bijvoorbeeld door te onthouden welke items je eerder op ons contactformulier heeft ingevuld.

   

  • Hoe en waarom gebruiken wij cookies? Wij gebruiken cookies van derde partijen(statistiek tool one.com) om bij te houden hoe je onze website gebruikt; bijvoorbeeld welke pagina's je bezoekt en hoe lang je op de pagina blijft. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken en stelt ons in staat betere campagnes op te zetten. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. 
  typmachine die uitlegt hoe je cookies verwijdert

  Hoe deactiveer je cookies?


  • Je kan voorkomen dat cookies injoy jouw browserinstellingen worden geplaatst, al kan dit wel invloed hebben op de functionaliteit van websites die je bezoekt. Cookies op onze website zijn niet essentieel, maar kunnen jouw ervaring verbeteren. Als je cookies in jouw browser wilt verwijderen, kan je naar de vermelde vrijblijvende nuttige links en daar hun handleiding volgen:
  Uitleg over ho de persoonsgegevens verwerkt worden ij Sawadi

  Doel gebruik van je persoonsgegevens


  • Annie Haentjens: Zaakvoerder - Praktijk Sawadi CommV verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om:
   • O.a. klantenadministratie, opvolgen van: therapieën/behandelingen/bestellingen/leveringen, facturatie en gelijkaardigs.
   • De vermelde Website te beheren en om de door jou gevraagde services te leveren.
   • De door jou verstrekte gegevens die nodig zijn om een correcte bestelling en/of levering van de producten te garanderen, worden niet meegedeeld aan derden (mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling) en niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Annie Haentjens / Praktijk sawadi CommV verkoopt, verhuurt of leaset geen klantenlijsten aan derden.
  bewaken van de persoonsgegevens

  Rechtsgrond van verwerking


  • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van:
   • artikel 6.1.a Toestemming door het aanvinken van: Privacy beleid. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
   • artikel 6.1b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
   • artikel 6.1c noodzakelijk om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen
   • artikel 6.1f noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen
   • van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
   • Veiligheid van uw Persoonsgegevens
  • Annie Haentjens stelt jouw digitale persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Annie Haentjens stelt de persoonsgegevens die je aanlevert aan computer servers via statistiek tools, veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.  Dit alles gebeurt via: SSL - SiteLock - Beveiligde opgeslagen documenten.
  • Alle handgeschreven verzamelde persoonsgegevens op papier, zoals: Inlichtingenfiche, Overeenkomsten, Algemene voorwaarden, Papieren agenda, Verkoopnota's en gelijkaardigs, worden in een aparte afgesloten omgeving bewaard.
  bewaarperiode van de klantengegevens

  Bewaarperiode


  • De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen steeds worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de van kracht zijnde wettelijke vereisten en administratieve reglementen te voldoen, onder andere op het gebied van boekhouding en belastingen conform met de actuele wetgeving.  Bewaring van de gevraagde medische gegevens zijn nodig om de behandelingen telkens correct uit te kunnen voeren en conform met de actuele wetgeving en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Als je het contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, word je via aanduiding van het selectievakje, gevraagd om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en cookiebeleid en worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  • Is de bewaartermijn verlopen? Dan worden je klantgegevens vernietigd of geanonimiseerd.
  • Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:
  • De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
   • een bericht te verzenden via: contactformulier
  privacyverklaring

  Wijzigingen aan deze privacy verklaring


  • Annie Haentjens, zijnde zaakvoerder Praktijk Sawadi CommV zal nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Annie Haentjens raad je dan ook aan om periodiek deze verklaring te lezen, om zo te worden geïnformeerd over hoe Annie Haentjens jouw informatie beschermt. Laatste update: 04/01/2024


  Contact en Informatie


  • Indien je betreffende deze Privacyverklaring vragen of twijfels heeft? Mag je hierover steeds contact opnemen met: Annie Haentjens (zaakvoerder) via: contactformulier.  Als je van mening bent dat er niet gehandeld is op grond van deze verklaring, dan kan je contact opnemen via het voorziene contactformulier. We zullen er dan alles aan doen om jouw vragen of twijfels te beantwoorden of te verduidelijken.
  • Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:


  Geschillen


  • Geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat je zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België, en dat je aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

  Ben je akkoord met het privacy- en cookiebeleid?

  Ontdek deze welzijnswebsite!


  • Wie bij ons een reservatie maakt, verklaart zich akkoord met de werkings-, annulatie- en betalingsvoorwaarden. We passen het opgestelde huisreglement strikt toe!
  • Heb je toch eens een lastige situatie? Neem hierover dan contact met ons op, zo kunnen we samen tot een oplossing komen die voor iedereen prettig voelt. 🙂
  unsplash